Komtech Sp. z o.o.

Komtech Sp. z o.o.

Producent systemu KPMS OEE


Rok założenia

1986

Siedziba

Polska

Ikona opisu Opis producenta


Użytkownicy oczekują od dostawców systemów informatycznych nie tylko najwyższych kompetencji w zakresie rozwiązań informatycznych, ale również doskonałej znajomości i zrozumienia Ich biznesu, co jest warunkiem koniecznym do świadczenia skutecznego wsparcia ze strony dostawcy rozwiązań.

Komtech, wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, ukierunkował swoją strukturę i strategię działania na specjalizację w określonych obszarach, do których należą:
- Rozwiązania Dla Sektora Przemysłowego;
- Rozwiązania Dla Sektora Ubezpieczeń.

W ramach swojego zakresu specjalizacji Komtech od 1986 roku dostarcza rozwiązania „pod klucz” składające się z dedykowanego oprogramowania, uwzględniającego specyficzne wymagania jego użytkowników.

Ikona informacji Dane adresowe


Adres: 26-600 Radom, Rynek 10

Telefon: 48 33 111 00

E-mail: komtech-office@komtech.pl

Strona: www.komtech.pl

Ikona - osoba kontaktowa Osoba kontaktowa


Mariusz Murawski

Telefon: 508 390 581

E-mail: komtech-office@komtech.pl

Ikona systemów Rozwiązania własne


KPMS Maintenance Producent

Obszar: Wsparcie działu utrzymania ruchu

System KPMS Maintenance (Komtech Production Maintenance System) wspomaga zarządzanie utrzymaniem ruchu, gospodarką remontowo-konserwacyjną, materiałową, zaopatrzeniową, nadzorując realizację wykonywanych prac w zakresie planowania, harmonogramowania i eksploatacji obiektów...

KPMS OEE Producent

Obszar: Monitorowanie produkcji

System KPMS OEE (Komtech Production Maintenance System – Rejestracja Czasu Pracy Maszyn i Danych Produkcyjnych) jest systemem klasy MES (Manufacturing Execution System) wspomagającym Kadrę Kierowniczą rejestrując i prezentując dane w zakresie czasu pracy, efektywności...

System APS Producent

Obszar: Zaawansowane planowanie produkcji

System APS (Advanced Planning and Scheduling) to zaawansowane narzędzie, służące do optymalnego planowania oraz harmonogramowania zleceń produkcyjnych zgodnie z przyjętymi założeniami przedsiębiorstwa. System APS często integrowany jest z system ERP oraz MES. Dane jakie...

Copyright 2007 – 2022 © Prawa autorskie do strony internetowej oraz jej zawartości przysługują BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. bądź innym podmiotom uprawnionym - i chronione są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat impedit repellendus vero cupiditate suscipit, tempora quae praesentium qui omnis molestias fugiat totam architecto quo ad aliquam excepturi. Quia, id quo.

Pobieranie danych...

Loader