Aktualności


Rozwiązania z Katalogu


Zaawansowane planowanie w systemach ERP


Lista zweryfikowanych funkcjonalności
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające czasu dostaw surowców Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające dostępne obciążenie maszyn i gniazd produkcyjnych
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające dostępne zasoby kadrowe Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające atrybuty zleceń (np. priorytety)
Automatyczne planowanie harmonogramowanie uwzględniające atrybuty zasobów (np. priorytety) Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające kooperację
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające czasy międzyoperacyjne (np. schnięcie) Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające macierz przezbrojeń
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie uwzględniające zarządzanie kolorami na malarni (np. kolejkowanie od najjaśniejszych do najciemniejszych) Automatyczne planowanie i harmonogramowanie "w przód"
Automatyczne planowanie i harmonogramowanie "wstecz" Automatyczne planowanie i harmonogramowanie "w przód i wstecz"
Monitorowanie stopnia realizacji zlecenia produkcyjnego Raportowanie danych produkcyjnych na wykresie Gantta
Alarmowanie o zagrożeniu dla terminowej realizacji zlecenia Możliwość wykonania symulacji nowego planu produkcyjnego celem weryfikacji z bieżącym bez konieczności wprowadzania go w życie
Zamawianie surowców w sytuacji gdy ich stan spada poniżej poziomu minimalnego Śledzenie opakowań poprzez technologię RFID/kody kreskowe
Śledzenie partii dostaw, dzięki czemu zakład jest w stanie zidentyfikować z której dostawy i od którego dostawcy pochodzi wadliwy surowiec Rozliczanie materiału który wraca do ponownej obróbki i staje się ponownie surowcem
Raportowanie poprzez system produktów, które są wadliwe Przesyłanie alertów w sytuacji gdy liczba wadliwych sztuk wzrośnie ponad zakładany poziom
Podłączenie DTR i instrukcji napraw/użytkowania do indeksów ( maszyn, części zamiennych) Podpięcie do systemu protokołu naprawy serwisanta zewnętrznego
Określenie atrybutów dla maszyn, urządzeń i części zamiennych, np. żywotność, data zakupu, producent Generowanie raportów wydajności i efektywności pracy pracowników UR (Raportowanie zaawansowane - MTTR, MTBF, Pareto)
Generowanie i graficzna prezentacja raportów na temat awarii ( np. analiza kosztów przestojów, wskaźniki awaryjności, analiza czasów przestojów) Planowanie konserwacji i przeglądów maszyn i urządzeń ( możliwość klasyfikacji np. przeglądy mechaniczne, elektryczne, przeglądy wykonywane przez firmy zewnętrzne)
Prognozowanie działań prewencyjnych (napraw, przeglądów, testów) Wersja mobilna systemu / dostępna przez przeglądarkę
Dostępność systemu w chmurze Generowanie oraz kontrola zakupów części zamiennych
Prowadzenie rejestru wyposażenia przedsiębiorstwa Ewidencja informacji i zarządzanie częściami zamiennymi (klasyfikacja części np. szybko rotujące, trudno dostępne, wymagające przeglądów)
Automatyczne rejestrowanie zdarzeń zgłoszonych poprzez np. panel HMI, kasetę Andon, sygnał z maszyny Sprawdzanie dostępności części i materiałów oraz ich przypisanie do zlecenia naprawy
Nadawanie priorytetów zadaniom UR Przypisanie zadania pracownikowi UR, z uwzględnieniem jego kompetencji
Planowanie przeglądów, remontów i konserwacji (wraz z automatycznymi przypomnieniami o nich) Generowanie raportów, analiz i zestawień (MTTR, MTBF, Pareto)
Planowanie kosztów i budżetów działu UR

Statystyki bazy systemów IT


Podział systemów IT w bazie według sektorów rynku (rozkład %)

Baza systemów IT zawiera informacje o rozwiązaniach dla sektorów: produkcyjnego, handlowego oraz usługowego. Podział odzwierciedla strukturę projektów inwestycyjnych monitorowanych i wspieranych przez BPC Group w latach 2015 – 2017r.

Podział systemów IT dla sektora produkcyjnego ze względu na realizowane procesy i obsługiwane obszary merytoryczne (rozkład %)

Systemy IT zamieszczone w bazie wspierają dziewięć obszarów zarządzania organizacją. W chwili obecnej trwają prace nad uruchomieniem kolejnych pięć. Najwięcej rozwiązań dotyczy obszaru zarządzania całą organizacją (systemy klasy ERP) oraz procesami produkcyjnymi (MES, APS). Duża grupa systemów wspiera zarządzanie firmą o profilu handlowo-dystrybucyjnym (CRM, BI, ECM).

Podział systemów IT dla sektora handlowego ze względu na realizowane procesy i obsługiwane obszary merytoryczne (rozkład %)

Systemy IT zamieszczone w bazie wspierają dziewięć obszarów zarządzania organizacją. W chwili obecnej trwają prace nad uruchomieniem kolejnych pięć. Najwięcej rozwiązań dotyczy obszaru zarządzania całą organizacją (systemy klasy ERP) oraz procesami produkcyjnymi (MES, APS). Duża grupa systemów wspiera zarządzanie firmą o profilu handlowo-dystrybucyjnym (CRM, BI, ECM).

Podział systemów IT dla sektora usługowego ze względu na realizowane procesy i obsługiwane obszary merytoryczne (rozkład %)

Przedsiębiorstwa usługowe poszukują rozwiązań informatycznych głównie w obszarze zarządzania sprzedażą (współpraca z dostawcami i klientami), projektami oraz zleceniami serwisowymi. W latach 2015 – 2017r. wiele projektów inwestycyjnych dotyczyło usprawnienia logistyki wewnętrznej (optymalizacji zapasów magazynowych), usprawnienia procesu obiegu dokumentów oraz analityki zarządczej.

Podział systemów IT w bazie ze względu na realizowane procesy i obsługiwane obszary merytoryczne – klasy systemów (rozkład %)

Najwięcej projektów inwestycyjnych w latach 2015 – 2017r. dotyczyło wyboru systemu wspierającego zarządzanie całą organizacją oraz produkcją. Przedsiębiorcy chcieli usprawnić planowanie, harmonogramowanie i monitorowanie procesów produkcyjnych.

Podział systemów IT w bazie ze względu na branże (rozkład % dominujących branż)

200 projektów inwestycyjnych realizowanych w latach 2015 – 2017r. dotyczyło przedsiębiorstw, których główną działalnością jest handel i dystrybucja. Przedsiębiorstwa miały rozbudowane potrzeby w zakresie zarzadzania magazynami oraz logistyką zewnętrzną. Potrzebowały usprawnić zarządzanie łańcuchem dostaw.

Copyright 2007 – 2022 © Prawa autorskie do strony internetowej oraz jej zawartości przysługują BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. bądź innym podmiotom uprawnionym - i chronione są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat impedit repellendus vero cupiditate suscipit, tempora quae praesentium qui omnis molestias fugiat totam architecto quo ad aliquam excepturi. Quia, id quo.

Pobieranie danych...

Loader