SoftwareStudio Sp. z o.o.

SoftwareStudio Sp. z o.o.

Producent systemu WMS.net


Rok założenia

2008

Zatrudnienie

25

Siedziba

Polska

Ikona opisu Opis producenta


Polski software house, czyli programowanie bazodanowych aplikacji biznesowych – to dla nas codzienność.
Praca programisty może być rozliczana stawką dzienną, a zespołu programistów stawką miesięczną. Oferujemy usługi programistów Java, JavaScript, Vue, Node.js, C#, SQL, HTML5, CSS3.

Ikona informacji Dane adresowe


Adres: 62-069 Dąbrowa k, Poznania, Innowatorów 8

Telefon: 533 32 26 26

E-mail: kontakt@softwarestudio.com.pl

Strona: www.softwarestudio.com.pl/

Ikona systemów Rozwiązania własne


CMMS.net Producent

Obszar: Wsparcie działu utrzymania ruchu

Studio CMMS.net jest systemem eksperckim. Jego zadaniem jest pomoc w dostosowaniu zakładu do wymogów dyrektywy maszynowej jak i w żmudnych codziennych działaniach osób dzięki którym produkcja idzie oczekiwanym rytmem.

WMS.net Producent

Obszar: Zarządzanie magazynem

Program magazynowy Studio Magazyn WMS.net przeznaczony jest do ewidencji ilościowo-wartościowej w magazynie wydzielonym jako magazyn wysokiego składowania.

Obsługa magazynu wysokiego składowania wymaga innego podejścia niż za pomocą zwykłego programu magazynowego.

Dlatego...

Copyright 2007 – 2022 © Prawa autorskie do strony internetowej oraz jej zawartości przysługują BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. bądź innym podmiotom uprawnionym - i chronione są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat impedit repellendus vero cupiditate suscipit, tempora quae praesentium qui omnis molestias fugiat totam architecto quo ad aliquam excepturi. Quia, id quo.

Pobieranie danych...

Loader