IBM Polska Sp. z o.o.

IBM Polska Sp. z o.o.

Producent systemu Maximo Express


Rok założenia

-

Siedziba

Polska

Ikona informacji Dane adresowe


Adres: 02-255 Warszawa, Krakowiaków 32

Telefon: (22) 87 86 777

Strona: www.ibm.com/pl-pl/

Ikona systemów Rozwiązania własne


Maximo Express Producent

Obszar: Wsparcie działu utrzymania ruchu

System zarządzania majątkiem i usługami Maximo służący usprawnieniu i zwiększeniu efektywności wykorzystania infrastruktury oraz innych składników majątku.
Maximo umożliwia planowanie oraz realizację prac remontowych i czynności zapobiegających ewentualnym awariom. Nadzoruje...

Copyright 2007 – 2022 © Prawa autorskie do strony internetowej oraz jej zawartości przysługują BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. bądź innym podmiotom uprawnionym - i chronione są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat impedit repellendus vero cupiditate suscipit, tempora quae praesentium qui omnis molestias fugiat totam architecto quo ad aliquam excepturi. Quia, id quo.

Pobieranie danych...

Loader