ABIS Mid term planing

ABIS Mid term planing

System informatyczny


Obszar

Zaawansowane planowanie produkcji

Pierwsze wdrożenie

2012 rok

Ikona rozwiązania Specyfikacja rozwiązania


Nazwa: ABIS Mid term planing

Rok pierwszego wdrożenia: 2012

Producent: Abis Sp. z o.o. Sp.K.

Środowiska programistyczne: C#

Bazy danych: Microsoft SQL

Wersje językowe: polski

Opis: Aplikacje klasy Mid Term Planning obsługują zadania z zakresu planowania produkcji. Systemy te są uzupełnieniem oprogramowania klasy ERP w zakresie bieżącego nadzorowania i zarządzania zleceniami produkcyjnymi, zarządzaniem parkiem maszyn, zasobami ludzkimi. Tam gdzie praca na Excelu jest uciążliwa i niewystarczająca, wymagane są dane na bieżąco aktualizowane tam warto się zastanowić nad użyciem średniej wielkości systemu planowania

Ikona sektoraSektory i branże, w których system znajduje zastosowanie


L.p Sektor Branża Referencje
1 Produkcja Motoryzacyjna i lotnicza P&W
2 Produkcja Spożywcza PMI, Coca-Cola

Ikona informacyjna Informacje o producencie


Nazwa: Abis Sp. z o.o. Sp.K.

Siedziba: Polska

Rok założenia: 1994

Dane adresowe:

30-199 Rząska, Kamienna 17
Telefon: 12 4295508
E-mail: info@abis.krakow.pl
Strona: www.abis.krakow.pl

Osoba kontaktowa:

Norbert Śledź
Specjalista ds. techniczno-handlowych
Telefon: 601 322 782
E-mail: nsledz@abis.krakow.pl

Opis: We współczesnych zakładach produkcyjnych ważnym aspektem związanym z nadzorowaniem procesów produkcyjnych jest monitoring stanu pracy parku maszynowego. Maszyny, urządzenia, agregaty oraz całe linie produkcyjne są środkami wytwarzania, bez których realizacja procesu produkcyjnego nie byłaby możliwa, dlatego ich praca musi być ciągle monitorowana. Informacje o stanie pracy maszyn i urządzeń powinny być przede wszystkim wiarygodne. Zapewniają to systemy kasy MES.

O skuteczności tych systemów świadczą opinie użytkowników. Wskazują oni na redukcję odpadów o 20%, skrócenie czasu cyklu produkcji o 50%, poprawienie czasu terminowych dostaw o 60%, zwiększenie wydajności fabryki o 33% oraz redukcję zapasów o 60%.

Aplikacje klasy MES są również nieocenionym narzędziem służącym osiągnięciu World Class Manufacturing. Nie tylko ułatwiają, ale również korygują wdrożenia najlepszych praktyk produkcyjnych poprzez dostarczanie usystematyzowanych i odpowiednio zagregowanych danych pochodzących wprost z linii produkcyjnej.

Współcześnie pojęcie klasycznej wizualizacji jest coraz powszechniej rozumiane jako dostarczenie nie tylko bieżącej informacji o stanie obiektu, ale również jako skomplikowany system zbierania danych i wielowymiarowego raportowania produkcji. To elastyczne raporty stanowią dziś o atrakcyjności produktu i stopy zwrotu na inwestycji. Celem systemów komputerowych jest znalezienie przyczyn przestojów (downtime), wad, strat, stworzenie genealogii produktu oraz pełnych danych pomiarowych.

Realizujemy wdrożenia realizujące pojęcia Fabryka 4.0, Przemysł 4.0, Industry 4.0. Słyszymy o czwartej rewolucji przemysłowej, inteligentnej fabryce. Termin Fabryka/Przemysł 4.0 charakteryzuje maszyny połączone w sieć, przesyłające dane do sieci oraz silnie spersonalizowane urządzenia, lepiej dostosowane do klienta produktów co przekłada się na potrzebę dużej elastyczności w produkcji

ABIS to doświadczony partner w automatyce i informatyce przemysłowej, specjalizujący się w rozwiązaniach informatyzacji produkcji. Obsługujemy kompleksowo projekty od instalacji elektrycznych poprzez układy sterowania, SCADA, baz danych do raportowania do ERP /SAP, IFS, CDN, Exact i in./ oraz opracowania systemów raportowania. Posiadamy doświadczenia w wielu branżach przemysłu, w tym: metalowym, samochodowym, lotniczym, obronnym, AGD, narzędziowym, maszynowym, elektromaszynowym.

Copyright 2007 – 2022 © Prawa autorskie do strony internetowej oraz jej zawartości przysługują BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. bądź innym podmiotom uprawnionym - i chronione są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat impedit repellendus vero cupiditate suscipit, tempora quae praesentium qui omnis molestias fugiat totam architecto quo ad aliquam excepturi. Quia, id quo.

Pobieranie danych...

Loader