MP2 CMMS Gold

MP2 CMMS Gold

System informatyczny


Obszar

Wsparcie działu utrzymania ruchu

Pierwsze wdrożenie

2011 rok

Ikona rozwiązania Specyfikacja rozwiązania


Nazwa: MP2 CMMS Gold

Rok pierwszego wdrożenia: 2011

Producent: MP2 IQ Solutions Sp. z o.o. Sp. k.

Środowiska programistyczne: C, C#, C++

Bazy danych: MySQL

Wersje językowe: polski

Opis: System MP2 CMMS Gold zapewniający efektywne wsparcie systemowe Działu Utrzymania Ruchu jest jednym z najnowocześniejszych i kompleksowych rozwiązań dla przedsiębiorców branż produkcyjnych. Kontrola przebiegu wszystkich urządzeń fabryki,automatyczne powiadamianie o awariach, planowanie napraw/przeglądów, pełny harmonogram wszystkich prac, rozliczanie czasu pracy mechaników, magazyn części zamiennych oraz możliwość generowania dokumentów i raportów, zapewniają sprawny przepływ informacji pomiędzy Utrzymaniem Ruchu, a innymi działami fabryki. MP2 CMMS Gold pomaga rozwiązać najczęściej pojawiające się problemy Działu Utrzymania Ruchu oraz pozwala na uporządkowanie pracy mechaników, co wpływa na wydajność produkcji i obniża koszty przedsiębiorstwa.

Ikona sektoraSektory i branże, w których system znajduje zastosowanie


L.p Sektor Branża Referencje
1 Produkcja Tworzywa sztuczne (referencje dostępne na życzenie)

Ikona informacyjna Funkcjonalności systemu


Funckjonalność Posiada Nie posiada Uwagi
Podłączenie DTR i instrukcji napraw/użytkowania do indeksów ( maszyn, części zamiennych) -
Podpięcie do systemu protokołu naprawy serwisanta zewnętrznego -
Określenie atrybutów dla maszyn, urządzeń i części zamiennych, np. żywotność, data zakupu, producent -
Generowanie raportów wydajności i efektywności pracy pracowników UR (Raportowanie zaawansowane - MTTR, MTBF, Pareto) -
Generowanie i graficzna prezentacja raportów na temat awarii ( np. analiza kosztów przestojów, wskaźniki awaryjności, analiza czasów przestojów) -
Planowanie konserwacji i przeglądów maszyn i urządzeń ( możliwość klasyfikacji np. przeglądy mechaniczne, elektryczne, przeglądy wykonywane przez firmy zewnętrzne) -
Prognozowanie działań prewencyjnych (napraw, przeglądów, testów) -
Wersja mobilna systemu / dostępna przez przeglądarkę -
Dostępność systemu w chmurze -
Generowanie oraz kontrola zakupów części zamiennych -

Ikona informacyjna Informacje o producencie


Nazwa: MP2 IQ Solutions Sp. z o.o. Sp. k.

Siedziba: Polska

Rok założenia: 2003

Dane adresowe:

53-680 Wrocław, Braniborska 58-68
Telefon: 71 733 04 81
E-mail: biuro@mp2.pl
Strona: www.mp2.com.pl

Opis: Firma MP2 powstała w 2003 roku. Założona została przez absolwentów i młodych naukowców z Politechniki Wrocławskiej. W trakcie naszej dotychczasowej działalności wykonaliśmy szereg projektów z różnych dziedzin nauki i techniki, dotyczących wielokierunkowych zagadnień. MP2 posiada zespół programistów i współpracowników dający możliwość efektywnej realizacji projektów naukowo-badawczych. W skład tego zespołu wchodzą osoby o szerokich zainteresowaniach, mi. in. sztuczną inteligencją, analizą obrazu, sterowaniem, kodowaniem informacji itp. MP2 zapewnia wsparcie i możliwość rozwoju wykonanych systemów. Dostosowanie do potrzeb Klienta, jest ogromną zaletą wszystkich proponowanych przez nas rozwiązań, w tym również systemów ProCon MES oraz MP2 CMMS Gold.

Copyright 2007 – 2022 © Prawa autorskie do strony internetowej oraz jej zawartości przysługują BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. bądź innym podmiotom uprawnionym - i chronione są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat impedit repellendus vero cupiditate suscipit, tempora quae praesentium qui omnis molestias fugiat totam architecto quo ad aliquam excepturi. Quia, id quo.

Pobieranie danych...

Loader