EAM 4FACTORY

EAM 4FACTORY

System informatyczny


Obszar

Wsparcie działu utrzymania ruchu

Producent

DSR S.A.

Pierwsze wdrożenie

2019 rok

Ikona rozwiązania Specyfikacja rozwiązania


Nazwa: EAM 4FACTORY

Rok pierwszego wdrożenia: 2019

Producent: DSR S.A.

Środowiska programistyczne: NET.FRAMEWORK

Bazy danych: Microsoft SQL

Wersje językowe: angielski, polski

Opis: Oprogramowanie wspomagające kompleksowe zarządzanie nowoczesnym działem utrzymania ruchu. Pełna funkcjonalność pozwalająca na sprawne zarządzanie aktywami przedsiębiorstwa. Obsługa zdarzeń dotyczących maszyn i urządzeń zgłaszanych przez dział produkcji, jak również zlecenia naprawy pozwalające na rejestrację czasu pracy mechaników oraz rezerwację i wydania z magazynu części i materiałów eksploatacyjnych. EAM 4FACTORY cechuje łatwa dostępność z każdego miejsca w firmie i poza nią. Możliwa jest praca na komputerach stacjonarnych, laptopach oraz tabletach lub innych urządzeniach przenośnych z użyciem przeglądarki internetowej oraz aplikacji mobilnej. Jednakże dzieje się to przy zapewnieniu na wysokim poziomie poufności i bezpieczeństwa danych.

Ikona sektoraSektory i branże, w których system znajduje zastosowanie


L.p Sektor Branża Referencje
1 Produkcja Maszyny i urządzenia (referencje dostępne na życzenie)
2 Produkcja Metalowa (referencje dostępne na życzenie)
3 Produkcja Spożywcza (referencje dostępne na życzenie)

Ikona informacyjna Funkcjonalności systemu


Funckjonalność Posiada Nie posiada Uwagi
Podłączenie DTR i instrukcji napraw/użytkowania do indeksów ( maszyn, części zamiennych) -
Podpięcie do systemu protokołu naprawy serwisanta zewnętrznego -
Określenie atrybutów dla maszyn, urządzeń i części zamiennych, np. żywotność, data zakupu, producent -
Generowanie raportów wydajności i efektywności pracy pracowników UR (Raportowanie zaawansowane - MTTR, MTBF, Pareto) -
Generowanie i graficzna prezentacja raportów na temat awarii ( np. analiza kosztów przestojów, wskaźniki awaryjności, analiza czasów przestojów) -
Planowanie konserwacji i przeglądów maszyn i urządzeń ( możliwość klasyfikacji np. przeglądy mechaniczne, elektryczne, przeglądy wykonywane przez firmy zewnętrzne) -
Prognozowanie działań prewencyjnych (napraw, przeglądów, testów) -
Wersja mobilna systemu / dostępna przez przeglądarkę -
Dostępność systemu w chmurze -
Generowanie oraz kontrola zakupów części zamiennych -

Ikona informacyjna Informacje o producencie


Nazwa: DSR S.A.

Siedziba: Polska

Rok założenia: 2005

Dane adresowe:

54-203 Wrocław, Legnicka 55F
Telefon: +48 71 889 05 60
E-mail: dsr@dsr.com.pl
Strona: www.dsr.com.pl/

Osoba kontaktowa:

Grzegorz Pawłowski
Marketing Manager
Telefon: +48 734 478 889
E-mail: grzegorz.pawlowski@dsr.com.pl

Opis: DSR od ponad 15 lat jest dostawcą rozwiązań informatycznych i usług doradczych zwiększających efektywność działania przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego. Firma łączy głęboką znajomość potrzeb polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw z ekspercką wiedzą na temat wykorzystania narzędzi IT, wspierających procesy wytwórcze i dystrybucyjne. Zespół DSR zrealizował kilkaset projektów wdrożenia systemów informatycznych m.in. w branżach: spożywczej, chemicznej i farmaceutycznej, motoryzacyjnej, wyrobów metalowych, elektronicznej i elektrotechnicznej oraz wyrobów konsumenckich. Firma DSR tworzy jedno z największych centrów kompetencyjnych oferujących rozwiązania IT dla przemysłu w Polsce.


DSR 4FACTORY jest pakietem rozwiązań wspierających zarządzanie produkcją stanowiących efektywne wsparcie w obniżeniu kosztów produkcyjnych oraz zwiększeniu produktywności. Nasze rozwiązania umożliwiają szybką analizę dostępności zasobów i lepszą organizację pracy oraz sprawne harmonogramowanie i planowanie produkcji. Pomagają także w efektywny sposób wykorzystać zasoby firmy, między innymi dzięki ocenie rzeczywistego wykorzystania maszyn oraz czasu pracy specjalistów. Ponadto umożliwiają usprawnienie procesów produkcyjnych, dając faktyczny obraz kluczowych wskaźników efektywności produkcji.


Rozwiązania DSR 4FACTORY są niezbędnym elementem cyfrowej transformacji przedsiębiorstw produkcyjnych na drodze do Przemysłu 4.0 i 5.0.

Copyright 2007 – 2022 © Prawa autorskie do strony internetowej oraz jej zawartości przysługują BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. bądź innym podmiotom uprawnionym - i chronione są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat impedit repellendus vero cupiditate suscipit, tempora quae praesentium qui omnis molestias fugiat totam architecto quo ad aliquam excepturi. Quia, id quo.

Pobieranie danych...

Loader