Perfect Expert

Perfect Expert

System informatyczny


Obszar

Zarządzanie całą organizacją

Pierwsze wdrożenie

2002 rok

Ikona rozwiązania Specyfikacja rozwiązania


Nazwa: Perfect Expert

Rok pierwszego wdrożenia: 2002

Producent: Junisoftex Sp. z o.o.

Środowiska programistyczne: Delphi/Object Pascal

Bazy danych: Microsoft SQL, Oracle

Wersje językowe: polski

Opis: PERFECT-EXPERT/ERP to nowoczesny system klasy ERP/MRP/MRP II. System ten przeznaczony zarówno dla firm, jak również urzędów miast i gmin, wspomaga zarządzanie organizacją każdej instytucji. Modularna budowa systemu umożliwia zakup wybranych komponentów, które wspomagają zarządzanie w istotnych dla przedsiębiorstwa obszarach. Spośród dostępnych obecnie modułów można wymienić moduły: controllingu, CRM, finansowo-księgowy, sprzedaż, magazyn, produkcja w tym planowanie i rozliczenie produkcji, środki trwałe, zarządzanie zasobami ludzkimi, billing oraz inne dedykowane. Wszystkie powyższe moduły funkcjonują w oparciu o rozbudowaną platformę PERFECT-EXPERT wyposażoną między innymi w funkcje obiegu dokumentów, analiz graficznych czy funkcję terminarza.

Ikona sektoraSektory i branże, w których system znajduje zastosowanie


L.p Sektor Branża Referencje
1 Produkcja Metalowa MOSTOSTAL WECHTA Sp.z o.o. , Emizet Sp. z o.o. Szydłów, GZUT SA Gliwice, HUTA BANKOWA Sp.z o.o. Dąbrowa Górnicza
2 Produkcja Pojazdy BWI Poland Technologies Sp.z o.o. Krosno
3 Produkcja Tekstylna BYTOM SA
4 Produkcja Tworzywa sztuczne SUWARY SA, Pabianice
5 Usługi Energy & Utilities (referencje dostępne na życzenie)

Ikona informacyjna Funkcjonalności systemu


Funckjonalność Posiada Nie posiada Uwagi
Prowadzenie rejestru wyposażenia przedsiębiorstwa -
Ewidencja informacji i zarządzanie częściami zamiennymi (klasyfikacja części np. szybko rotujące, trudno dostępne, wymagające przeglądów) -
Automatyczne rejestrowanie zdarzeń zgłoszonych poprzez np. panel HMI, kasetę Andon, sygnał z maszyny Funkcjonalność do oprogramowania pod klienta.
Sprawdzanie dostępności części i materiałów oraz ich przypisanie do zlecenia naprawy -
Nadawanie priorytetów zadaniom UR -
Przypisanie zadania pracownikowi UR, z uwzględnieniem jego kompetencji Nie uwzględnia kompetencji. Jest to rozwiązanie dedykowane dla każdego klienta. Funkcjonalność do oprogramowania.
Planowanie przeglądów, remontów i konserwacji (wraz z automatycznymi przypomnieniami o nich) -
Generowanie raportów, analiz i zestawień (MTTR, MTBF, Pareto) -
Planowanie kosztów i budżetów działu UR -

Ikona informacyjna Informacje o producencie


Nazwa: Junisoftex Sp. z o.o.

Siedziba: Polska

Rok założenia: 1987

Dane adresowe:

44-121 Gliwice, Sowińskiego 5
Telefon: 032 700 77 00
E-mail: bok@junisoftex.pl
Strona: www.junisoftex.pl

Osoba kontaktowa:

Adam Czernik
Prezes
Telefon: 784 078 562
E-mail: adam.czernik@junisoftex.pl

Opis: Jesteśmy firmą informatyczną działającą nieprzerwanie na rynku od 1987 roku jako
prywatna spółka z o.o. . Przez cały okres działalności podstawowym
celem jest wytwarzanie i wdrażanie zintegrowanego systemu wspomagającego
zarządzanie. Nieustannie modernizujemy i rozwijamy system , co pozwala
na realizację bardzo złożonych i rozległych projektów. Wśród naszych
klientów są firmy z wielu branż o różnych formach własności. Ze
wszystkimi klientami utrzymujemy stały kontakt, zapewniamy intensywne
bieżące szkolenie oraz opiekę serwisową. Zatrudniamy specjalistów o
wysokich kwalifikacjach z zakresu projektowania, programowania, oraz
wdrażania systemów dla wielu dziedzin działalności gospodarczej.
Specjalizujemy się w realizacji dedykowanych rozwiązań uwzględniających
szczególną specyfikę firmy.
Jesteśmy autorami i właścicielami wszystkich rozwiązań, możemy
wymodelować system zgodnie z potrzebami użytkownika na każdym
stanowisku. W efekcie powstają unikalne produkty, które są modernizowane
wraz ze zmieniającymi się warunkami prawnymi, gospodarczymi oraz
środowiska informatycznego. Funkcjonalność systemu pozwala na efektywną
obsługę przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących produkcję
wielkoseryjną lub jednostkową jak również przedsiębiorstw typowo
handlowych i usługowych. Nasz system znajduje się również zastosowanie w
urzędach miast i gmin oraz przedsiębiorstwach komunalnych i
komunikacyjnych.

Copyright 2007 – 2022 © Prawa autorskie do strony internetowej oraz jej zawartości przysługują BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. bądź innym podmiotom uprawnionym - i chronione są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat impedit repellendus vero cupiditate suscipit, tempora quae praesentium qui omnis molestias fugiat totam architecto quo ad aliquam excepturi. Quia, id quo.

Pobieranie danych...

Loader