Największa baza systemów IT w Polsce.

Największa baza systemów IT w Polsce.

Uruchomiona 21-go listopada na portalu BPC-Guide.pl baza rozwiązań informatycznych jest obecnie największą tego typu bazą systemów IT w Polsce.

Obecnie baza zawiera blisko 200 rozwiązań informatycznych, które wspierają zarządzanie dużym i średnim przedsiębiorstwem.

Rozwiązania w bazie należą, wg. danych Grupy BPC, do najczęściej analizowanych przez decydentów w latach 2015 - 2017. Najwięcej, bo ok 80% projektów inwestycyjnych w tym okresie, dotyczyło wyboru systemu wpierającego zarządzanie całą organizacją oraz obszaru produkcyjnego - tj. planowania, harmonogramowania i monitoringu procesów produkcyjnych. Pozostałe związane były głównie z wyborem systemów w obszarze logistyki i magazynu, obiegu dokumentów oraz analityki zarządczej. Monitorujemy ponad 400 projektów inwestycyjnych rocznie - mówi Sebastian Smiatek, dyrektor Działu Usług Doradczych w BPC Group - Ilość i rodzaj rozwiązań w bazie odzwierciedla poniekąd strukturę naszych usług doradczo - edukacyjnych.

Baza systemów IT wspiera procesy decyzyjne w 14 obszarach zarządzania organizacją (w chwili uruchomienia wyszukiwarki „odkrytych" zostało dziewięć, pozostałe udostępnione zostaną użytkownikom do końca roku). Baza zawiera informacje o systemach IT dedykowanych przedsiębiorstwom działającym w 22 branżach rynku - sektora produkcyjnego, handlowo-dystrybucyjnego oraz usługowego. Reprezentanci branży metalowej, maszynowej, motoryzacyjnej czy tworzyw sztucznych mogą wybierać wśród 80 sprawdzonych systemów IT. Równie bogate portfolio rozwiązań informatycznych dedykowane jest branży chemicznej, kosmetycznej, dystrybucyjnej czy chemii gospodarczej.

W chwili uruchomienia projektu około 80 kolejnych rozwiązań IT znajdowało się na etapie weryfikacji, a w niedługim czasie dołączone zostaną one do już udostępnionych.

Zgodnie z założeniami merytorycznymi w bazie znajdować się mają systemy informatyczne, które znalazły zastosowanie w praktyce zarządzania dużym i średnim przedsiębiorstwem oraz są samodzielnymi, kompleksowymi rozwiązaniami.

×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat impedit repellendus vero cupiditate suscipit, tempora quae praesentium qui omnis molestias fugiat totam architecto quo ad aliquam excepturi. Quia, id quo.

Pobieranie danych...

Loader