Dostarczamy rozwiązania IT wspierające rozwój Twojego biznesu

Dostarczamy rozwiązania IT wspierające rozwój Twojego biznesu

W dobie powszechnej cyfryzacji szczególnie ważna jest umiejętność konwersji dziesiątek tysięcy danych, jakie generują systemy automatyki, na informacje w czasie rzeczywistym. Dzięki nim służby zarządzające procesami technologicznymi, utrzymania ruchu oraz kadra menedżerska mogą optymalnie zarządzać przedsiębiorstwem. Rozwój technologii oraz wzrost efektywności produkcji wymusza na producentach zastosowanie indywidualnych rozwiązań IT, dostosowanych do specyfiki branżowej.

Firmy produkcyjne oczekują pracy z nowoczesnymi systemami, w tym stałego monitoringu procesów, wyliczania wskaźników ekonomicznych, a co najważniejsze – dostępu do danych w dowolnym miejscu i czasie. Takie możliwości daje Platforma Proman, autorskie rozwiązanie PROCOM SYSTEM integrujące warstwę sterowania produkcją (systemy SCADA, DCS, urządzenia pomiarowe) z warstwą systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem (systemy klasy ERP). 

Platforma Proman pobiera dane z systemów automatyki oraz urządzeń pomiarowych i przekształca je do jednolitego standardu, następnie agreguje oraz archiwizuje. System może pracować samodzielnie bądź stanowić uzupełnienie oprogramowania typu SCADA / DCS. Platforma Proman umożliwia monitoring bieżącego stanu produkcji przez operatorów procesów oraz służb utrzymania ruchu. Z uwagi na szereg wbudowanych funkcji matematycznych system jest również bogatym narzędziem analitycznym pozwalającym na przygotowywanie informacji zarządczej dla menadżerów. Za pomocą webowego interfejsu lub aplikacji mobilnej dane udostępniane są użytkownikom on-line w postaci różnego typu raportów, wykresów, schematów i zindywidualizowanych form prezentacji (np. kokpitów menadżerskich). Na Platformie Proman dostępny jest moduł komunikacji z systemem klasy ERP zapewniając tym samym kompleksową integrację procesów biznesowych w przedsiębiorstwie poprzez automatyzację przepływu informacji w zakresie: potwierdzania produkcji, stanów magazynowych, jakości produktów, wagach transportów, zgłoszeń usterek oraz realizacji cyklicznych przeglądów (tzw. inspekcji). Zastosowane podejście przyśpiesza przepływ informacji przez przedsiębiorstwo, tym samym eliminując niepotrzebny obieg wielu dokumentów w formie arkuszy kalkulacyjnych.

Dane do systemu ERP dostarczane są na bieżąco, a rozbudowane możliwości analityczne Platformy Proman pozwalają na ich agregację i przetworzenie podobnie jak dzieje się to we wspomnianych arkuszach kalkulacyjnych. Takie podejście wspomaga szybsze podejmowanie decyzji biznesowych – tak ważene w dobie dynamicznie zmieniajacych się uwarunkowań na rynku.

Firma PROCOM SYSTEM już od ponad 25 lat dostarcza, w oparciu o Platformę Proman, autorskie aplikacje informatyczne dla branży przemysłowej oraz energe¬tycznej. Z rozwiązań PROCOM SYSTEM korzystają m.in. Grupa CIECH, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, PCC Rokita, PKN Orlen, Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, KGHM Polska Miedź, MPWiK Wrocław, Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja i wiele innych podmiotów.
 

×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat impedit repellendus vero cupiditate suscipit, tempora quae praesentium qui omnis molestias fugiat totam architecto quo ad aliquam excepturi. Quia, id quo.

Pobieranie danych...

Loader