Abis Sp. z o.o. Sp.K.

Abis Sp. z o.o. Sp.K.

Producent systemu ABIS MES


Rok założenia

1994

Zatrudnienie

40

Siedziba

Polska

Ikona opisu Opis producenta


We współczesnych zakładach produkcyjnych ważnym aspektem związanym z nadzorowaniem procesów produkcyjnych jest monitoring stanu pracy parku maszynowego. Maszyny, urządzenia, agregaty oraz całe linie produkcyjne są środkami wytwarzania, bez których realizacja procesu produkcyjnego nie byłaby możliwa, dlatego ich praca musi być ciągle monitorowana. Informacje o stanie pracy maszyn i urządzeń powinny być przede wszystkim wiarygodne. Zapewniają to systemy kasy MES.

O skuteczności tych systemów świadczą opinie użytkowników. Wskazują oni na redukcję odpadów o 20%, skrócenie czasu cyklu produkcji o 50%, poprawienie czasu terminowych dostaw o 60%, zwiększenie wydajności fabryki o 33% oraz redukcję zapasów o 60%.

Aplikacje klasy MES są również nieocenionym narzędziem służącym osiągnięciu World Class Manufacturing. Nie tylko ułatwiają, ale również korygują wdrożenia najlepszych praktyk produkcyjnych poprzez dostarczanie usystematyzowanych i odpowiednio zagregowanych danych pochodzących wprost z linii produkcyjnej.

Współcześnie pojęcie klasycznej wizualizacji jest coraz powszechniej rozumiane jako dostarczenie nie tylko bieżącej informacji o stanie obiektu, ale również jako skomplikowany system zbierania danych i wielowymiarowego raportowania produkcji. To elastyczne raporty stanowią dziś o atrakcyjności produktu i stopy zwrotu na inwestycji. Celem systemów komputerowych jest znalezienie przyczyn przestojów (downtime), wad, strat, stworzenie genealogii produktu oraz pełnych danych pomiarowych.

Realizujemy wdrożenia realizujące pojęcia Fabryka 4.0, Przemysł 4.0, Industry 4.0. Słyszymy o czwartej rewolucji przemysłowej, inteligentnej fabryce. Termin Fabryka/Przemysł 4.0 charakteryzuje maszyny połączone w sieć, przesyłające dane do sieci oraz silnie spersonalizowane urządzenia, lepiej dostosowane do klienta produktów co przekłada się na potrzebę dużej elastyczności w produkcji

ABIS to doświadczony partner w automatyce i informatyce przemysłowej, specjalizujący się w rozwiązaniach informatyzacji produkcji. Obsługujemy kompleksowo projekty od instalacji elektrycznych poprzez układy sterowania, SCADA, baz danych do raportowania do ERP /SAP, IFS, CDN, Exact i in./ oraz opracowania systemów raportowania. Posiadamy doświadczenia w wielu branżach przemysłu, w tym: metalowym, samochodowym, lotniczym, obronnym, AGD, narzędziowym, maszynowym, elektromaszynowym.

Ikona informacji Dane adresowe


Adres: 30-199 Rząska, Kamienna 17

Telefon: 12 4295508

E-mail: info@abis.krakow.pl

Strona: www.abis.krakow.pl

Ikona - osoba kontaktowa Osoba kontaktowa


Norbert Śledź

Specjalista ds. techniczno-handlowych

Telefon: 601 322 782

E-mail: nsledz@abis.krakow.pl

Ikona systemów Rozwiązania własne


ABIS MES Producent

Obszar: Monitorowanie produkcji

Aplikacje klasy MES obsługują zadania z zakresu produkcji. Systemy MES są uzupełnieniem oprogramowania klasy ERP w zakresie bieżącego nadzorowania i zarządzania zleceniami produkcyjnymi, zarządzaniem parkiem maszyn, zasobami ludzkimi i materiałowymi, rozliczaniem produkcji...

ABIS Mid term planing Producent

Obszar: Zaawansowane planowanie produkcji

Aplikacje klasy Mid Term Planning obsługują zadania z zakresu planowania produkcji. Systemy te są uzupełnieniem oprogramowania klasy ERP w zakresie bieżącego nadzorowania i zarządzania zleceniami produkcyjnymi, zarządzaniem parkiem maszyn, zasobami ludzkimi. Tam gdzie...

ABIS OEE Producent

Obszar: Monitorowanie produkcji

Aplikacje OEE służą do bieżącej weryfikacji wydajności linii produkcyjnych. Wiele zakładów stosuje swoje własne metody liczenia wskaźników - co uwzględniamy w naszych aplikacjach. Wiarygodność danych jest tym większa, im bardziej gromadzenie ich odbywa się w sposób automatyczny...

ABIS OEE dla CNC Producent

Obszar: Analiza danych

Oprogramowanie OEE do pomiaru wydajności pracy dla branży obrabiarek numerycznych CNC. Możliwość podłączenia obrabiarek ze sterowaniem Sinumerik, Fanuc, Heindenhain, Mazatrol, OSP i in. Zastosowanie do do bieżącej weryfikacji wydajności linii produkcyjnych. Wiele zakładów...

Ikona rozwiązań Rozwiązania oferowane


WinMod - symulacja Przemysł 4.0Dostawca

Obszar: Zaawansowane planowanie produkcji

Rozwiązanie producenta oprogramowania do symulacji procesów przemysłowych dyskretnych i ciągłych. Zrób symulację linii produkcyjnej zanim ją zbudujesz. Skrócenie czasu uruchomienia na modelu autocadowskim. Test programów sterowników PLC i robotów bez urządzeń mechanicznych. Zdalny serwis programów...

Wonderware MESDostawca

Obszar: Monitorowanie produkcji

Na bazie Platformy Systemowej Wonderware można rozwinąć aplikacje o dodatkowe moduły funkcjonalne: Performance, Operations, Quality, Enterprise Integrator WEI, Intelligence, Historian.
Ponadto niezależne moduły klasy MES w zakresie: planowania produkcji, śledzenia, wydajności parku maszyn, zarządzania...

Copyright 2007 – 2022 © Prawa autorskie do strony internetowej oraz jej zawartości przysługują BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. bądź innym podmiotom uprawnionym - i chronione są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat impedit repellendus vero cupiditate suscipit, tempora quae praesentium qui omnis molestias fugiat totam architecto quo ad aliquam excepturi. Quia, id quo.

Pobieranie danych...

Loader