Business Software Sp. z o.o.

Business Software Sp. z o.o.

Producent systemu BS JPK


Rok założenia

2011

Siedziba

Polska

Ikona opisu Opis producenta


Business Software jest producentem oprogramowania dla firm różnej wielkości. Firma ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu systemami informatycznymi przedsiębiorstw produkcyjnych i w tworzeniu oprogramowania wspomagającego procesy biznesowe. Celem Business Software jest sprawne i skuteczne realizowanie projektów informatycznych. Spółka ma wsparcie merytorycznie takich firm, jak Comarch, Microsoft oraz MikroSerwis.

Ikona informacji Dane adresowe


Adres: 75-211 Koszalin, Ul. Bohaterów Warszawy 30

Telefon: 500123531

E-mail: zapytaj@businesssoftware.pl

Strona: www.businesssoftware.pl/

Ikona - osoba kontaktowa Osoba kontaktowa


Monika Sochaj

Doradca Klienta

Telefon: 536 007 866

E-mail: monika.sochaj@businesssoftware.pl

Ikona systemów Rozwiązania własne


BS JPK Producent

Obszar: Zarządzanie obiegiem dokumentów i procesami

Obowiązek tworzenia i wysyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego dotyczy każdego przedsiębiorcy. Celem Business Software jest pomoc przedsiębiorcom w zdiagnozowaniu sytuacji związanej z możliwościami spełnienia wymogów prawnych, dotyczących JPK oraz w ewentualnym opracowaniu...

BS OEE Producent

Obszar: Monitorowanie produkcji

BS OEE to system mierzenia współczynnika efektywności maszyn produkcyjnych. Składa się z następujących modułów: kolekcji danych, obliczeń prezentacji i raportowania. Istotą systemu jest określenie sposobu obliczania OEE. Wdrożenie BS OEE polega na zdefiniowaniu wzoru...

BS Projekty Producent

Obszar: Zarządzanie obiegiem dokumentów i procesami

System wspomagający zarządzanie projektami inwestycyjnymi z naciskiem na dokumentowanie i delegowanie działań projektowych. Struktura BS Projekty pozwala na zarządzanie na poziomie projektów, wybranego projektu, etapów projektu oraz zadań wybranego etapu. Prezentacja...

BS Reklamacje Producent

Obszar: Zarządzanie relacjami z klientami

BS Reklamacje standaryzują proces rozpatrywania reklamacji jednocześnie ułatwiając i przyspieszając komunikację pomiędzy producentem a filiami. Ważnym elementem systemu jest raportowanie, gdzie oprócz standardowych informacji o reklamacjach, można uzyskać informacje o...

BS Zakupy Producent

Obszar: Prognozowanie i zarządzanie zapasami

System BS Zakupy obejmuje dwa obszary działań: wspomaga optymalizację zakupów oraz pozwala na monitorowanie trafności decyzji zakupowych. Zadaniem systemu jest wspomaganie zakupów w dziale zaopatrzenia. Na podstawie danych z istniejących systemów program umożliwia szybką...

BS Zlecenia Producent

Obszar: Zarządzanie obiegiem dokumentów i procesami

System BS Zlecenia obsługuje dwa obszary funkcjonalności: zarządzanie kierownicze i prace monterów. Projekt w systemie to zbiór apartamentów, najczęściej pod wspólnym adresem (jedna budowa), przy których należy wykonać prace wykończeniowe. Podstawowym obiektem systemu...

Copyright 2007 – 2021 © Prawa autorskie do strony internetowej oraz jej zawartości przysługują BPC GROUP POLAND Sp. z o.o. bądź innym podmiotom uprawnionym - i chronione są przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
×

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Repellat impedit repellendus vero cupiditate suscipit, tempora quae praesentium qui omnis molestias fugiat totam architecto quo ad aliquam excepturi. Quia, id quo.

Pobieranie danych...

Loader